SDE+ regeling wordt verbreed vanaf 2020

Goed nieuws voor duurzame verbruikers in Nederland. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verbreedt de SDE+ regeling vanaf 2020. Het wordt verbreed naar CO2 reductie en wordt daarom SDE++ regeling genoemd. De technieken die kosteneffectief CO2 reduceren komen  als eerste in aanmerking voor deze SDE++ subsidie.

De wet Opslag Duurzame Energie(ODE) wordt ook aangepast. Want SDE++ subsidie wordt uit de ODE pot gefinancierd. Er wordt gekeken naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven bij het aanpassen van de ODE. Meer weten? Neem contact op met ons. 

Geef een antwoord